Meer gemak bij taxatie

Nu nog meer gemak bij taxatie. Wil je bij ons een nieuwe lening aanvragen of je bestaande lening wijzigen, dan kun je in veel gevallen gebruik maken van Vista Desktoptaxatie van Calcasa.

Wat is een Vista Desktop taxatie van Calcasa?

Calcasa is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in online waardebepalingen van woningen. Nadat Calcasa de waarde heeft vastgesteld, voert een desktop taxateur nog een controle uit op de waarde en keurt deze dan goed of af. Na goedkeuring ontvang je een desktop taxatierapport. Er komt dus geen taxateur bij je thuis, maar de taxateur doet de waardebepaling op afstand. Meer informatie vind je op de website van Calcasa: www.desktoptaxatie.nl.

Hoe bepaalt Calcasa de waarde van de woning?

Calcasa bepaalt de waarde van een woning aan de hand van een rekenmodel. Het rekenmodel maakt gebruik van een database met gegevens over woningprijzen, woningkenmerken en locatie. Deze gegevens komen onder andere uit het Kadaster. Hoe meer vergelijkbare huizen er in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling. Heb je een woning met bijzondere kenmerken of een bijzondere ligging? Dan is de berekening waarschijnlijk minder nauwkeurig of niet mogelijk.

Wanneer kan ik een Vista Desktop taxatie van Calcasa gebruiken?

Je kan een Vista Desktop taxatie gebruiken voor aankoop, overbrugging, ophogen, oversluiten, wijzigen leningvorm en als je de rente wilt aanpassen. De totale lening is maximaal 90% van de waarde uit de Vista Desktop taxatie. De Vista Desktop taxatie van Calcasa moet aan het beleid van Vista voldoen. Het moet bijvoorbeeld een bestaande woning van minimaal 2 jaar oud zijn voor eigen bewoning. De woning mag geen recht van erfpacht of opstal hebben. Je adviseur kan je vertellen of je gebruik kan maken van een Vista Desktop taxatie van Calcasa. De Vista Desktop taxatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Je vindt de actuele kosten voor een desktop taxatie op www.desktoptaxatie.nl.

Kan ik een Vista Desktop taxatie van Calcasa gebruiken bij een verbouwing?

Dat is mogelijk, maar de Vista Desktop taxatie van Calcasa gaat uit van de waarde van de woning vóór verbouwing. Een verbouwing wordt dus niet meegenomen bij de bepaling van de waarde van de woning.