Disclaimer

Deze website is eigendom van Vista Hypotheken. De informatie op deze site is zorgvuldig en met aandacht samengesteld en bevat uitsluitend algemene informatie. Het is geen hypotheekadvies. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kunnen wij echter niet instaan. Wij houden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen en informatie toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande mededeling te hoeven doen.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen. Vista Hypotheken is een handelsnaam van Vista Hypotheken B.V. en is geregistreerd onder nummer 69454744 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website
Vista Hypotheken kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wij doen daarvoor wel ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt. 

Berekeningen op de website
Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is doorons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Vista Hypotheken. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Vista Hypotheken en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
Vista Hypotheken behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actueledisclaimer vind je altijd op deze website.

E-mail disclaimer
De informatie die is opgenomen in e-mails van Vista Hypotheken kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je onterecht een bericht ontvangt, vragen wij je om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.